Categories
Lajme

Nëse doni të mbani larg obezitetin, mësoni faktorët kryesorë të shkaktimit të tij

Faktorët që të çojnë drejt obezitetit janë të ndryshëm. Secili prej nesh dëshiron që të ketë një trup të mirë dhe të shmangë rreziqet që vijnë nga obeziteti. Faktorët që të çojnë drejt asaj rruge janë si mëposhtë:

Mosha – dhjamosja te burrat rritet në moshën deri në 60 vjeç , kurse tek gratë rritet me kalimin e moshës .
Raca dhe vendi – tek Kaukazianët e SHBA-së obeziteti përbën rreth 20 % të tyre , ndërsa në Kaukazianët e Europës janë të prekur rreth 40 % të tyre , në Kongo 12 % , në Kinë 7.2 % në Indi 35 % .

Gjëndja ekonomiko-shoqërore: në vëndet e zhvilluara me të ardhura të mira ekonomike shpeshtësia e obezitetit është shumë e madhe. Martesa është parë si faktor për shtimin në peshë. Zakone të ndryshme, mungesa e ushtrimeve muskulore, përdorimi i pijeve álkoolĩke, përdorimi i duhanĩt janë faktorë të mbipeshës .

Shkaqet e obezitetit: marrja më e madhe e energjisë nga ushqimet në krahasim me ata që kanë konsum më të madh d.m.th. rriten kaloritë ushqimet e ndryshme janë të shijshme më shumë , kështu rritet sasia e yndyrnave .
Faktorët gjenetike: në shumicën e rasteve me obezitet, të paktën njëri nga prindërit ka qënë obez .
Dëmtimet endokrine: obeziteti në shumicën e rasteve shoqërohet nga : hiperinsulinemia .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *