Categories
Këshilla

Kurioziteti: Muzika që duhet dëgjuar, hap chakra tona dhe na relakson!

Në një intervistë për revistën “Sensa”, Sadhguru na zbulon teknika të ndryshme për shëndetin dhe zhvillimin shpirtëror, pra kjo është muzika e cila ka më së shumti përfitime! Muzika konsiderohet si më sublimja e të gjitha arteve dhe nuk ka muzikë pa tingull.

Cili lloj i muzikës do të na sjellë përfitime më të mëdha? Cilët tinguj do të na jenë bashkudhëtarët më të mirë gjatë udhëtimit shpirtëror?
Sadhguru: Në jogë, ne e shohim trupin e njeriut si pesë ‘kosha’, pesë mbështjellës apo pesë shtresa: ” annamayya kosha” ose trup i ushqimit, “manoma kosha” ose trup mendor, “pranamaya kosha” ose trup energjik, “vijnanamaya kosha” ose trup eterik dhe “anandamaya kosha” ose trup i lumturisë.

Pranamaya kosha, apo trupi energjik, është shumë e rëndësishme. Përbëhet nga 72.000 nadia, të cilat janë kanale të energjisë ose rrugë përmes të cilave energjia rrjedh në trup. Këto nadia takohen dhe rishpërndahen në 114 chakra ose pika shpërndarjeje në sistemin njerëzor. Nga këto 114, dy janë jashtë trupit fizik dhe 112 janë brenda. Nga këto 112, katër ishin kryesisht në gjumë.

Kjo lë 108 qendra aktive të energjisë në trup. Muzika klasike indiane ka njohur matematikisht saktë se cilët tinguj mund të aktivizojnë këto 108 chakra dhe të çojnë në një nivel më të lartë të vetëdijes evolucionin natyror të qenies njerëzore.

Dimensioni i aktivizimit të sistemit njerëzor dhe aftësimit të sistemit njerëzor për të evoluar në potencialin e tij të plotë duke përdorur këto 108 tinguj quhet Hope Yoga. Muzika klasike indiane është një evolucion i këtij procesi themelor të jogës Nada.

Nëse dikush dëgjon muzikë ose nëse dikush përfshihet në procesin e asaj që ne e quajmë muzikë klasike, nuk ka të bëjë vetëm me kënaqësinë e trupit ose me ndjenjat që kalon një person; është një metodë për braktisjen dhe kapërcimin e cikleve të detyruara të jetës, për arritjen e lirisë dhe çlirimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *