Categories
Lajme

“Për mua janë e gjithë bota”, njihuni me babain hero që ka ad.optuar dhe rrit i vetëm 4 fëmijë me aftësi të kufizu.ara

Me beben në krah duke e qetësuar, Ben Carpenter duket si çdo baba tjetër në botë. Por Ben është ndryshe, sepse Noah është fëmija i katërt me aftësi të kuf.izuara që ai ka a.dop.tuar. Dhe ai thotë se duke parë arritjet e tij, ditët i ka të mbushura me lumturi.

“Unë i dua ata. Njerëzit më thonë se është një punë e vës.ht.irë por unë dua çdo gjë që bëj. Ata janë fëmijë të mrekullueshëm. Ata nuk e lënë pa.aftësinë e tyre që t’i kthejë mbr.aps.ht në përparim, ata thjeshtë janë një burim jete”, shprehet babai super hero.

Beqari Ben 34 vjeç, ishte vetëm 21 vjeç kur aplikoi për të ado.ptu.ar fëmijën e parë, Jack dhe ai beson se është djali më i ri në botë që ka ad.op.tuar fëmijë. Jack, tani 11 vjeç vu.a.n nga au.ti.zmi dhe falë përkujdesjes së Ben, ai ndryshuar dhe është socializuar me vëllezërit e motrat. Super babai më pas ad.opt.oi 7-vjeçarin Ruby, i cili v..uan nga si.ndr.oma Pierre Robin, s.koli.oza, përdorimi i kuf.izuar i krahëve si shkak i mungesës së kockave dhe është i ve.rbër. Ai është gjithashtu baba i gjysmës së motrës së Ruby, Lily, gjashtë vjeçe, që është e shurdhër, si dhe Jozefi tre vjeç, i cili ka sind.r.omën Do.ën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *