FIFA ndryshon rregullat: Milani mund të federojë futbollistë falas nga Ukraina dhe Rusia që tani!

Koha leximit:2 Minute, 12 Second

Deklarata zyrtare e FIFA-s njofton rregulla të reja, të përkohshme për të adresuar çështje të ndryshme që lidhen me luftën në Ukrainë.

Pas përshkallëzimit, me krizën e vazhdueshme humanitare, Kryesia e Këshillit të FIFA-s ka vendosur së bashku me UEFA-n të ndryshojë rregulloren për statusin dhe transferimin e lojtarëve, për të “siguruar drejtimin dhe qartësinë”.

Ajo titullohet “Rregullat e përkohshme për të adresuar situatën e jashtëzakonshme që rezulton nga lufta në Ukrainë”.

Vendimet e marra.
Të gjitha kontratat e punës së lojtarëve dhe trajnerëve të huaj me klubet në Ukrainë do të konsiderohen të pezulluara deri në fund të sezonit, më 30 qershor 2022, pa qenë e nevojshme asnjë ndërhyrje në këtë kuptim!

Për të lehtësuar largimin e lojtarëve dhe trajnerëve të huaj nga Rusia, në rast se klubet e lidhura me Federatën Ruse të Futbollit (FUR) nuk arrijnë një marrëveshje të ndërsjellë me lojtarët dhe trajnerët e tyre përkatës të huaj përpara ose 10 mars 2022 dhe nëse nuk është rënë dakord ndryshe, lojtarët dhe trajnerët e huaj të regjistruar do të kenë të drejtën të ndërpresin në mënyrë të njëanshme marrëdhëniet e punës me klubet e lidhura me FUR-në në fjalë deri në fund të sezonit në Rusi (30 qershor 2022).

Pezullimi i kontratës së përmendur në paragrafët e mëparshëm do të nënkuptojë që lojtarët dhe trajnerët do të konsiderohen “pa kontratë” deri më 30 qershor 2022 dhe për këtë arsye do të jenë të lirë të nënshkruajnë një kontratë me një klub tjetër pa pësuar asnjë pasojë.

Edhe më shumë fleksibilitet.
Për më tepër, për t’u ofruar fleksibilitet lojtarëve anëtarësimi i të cilëve ishte në UAF ose FUR dhe që janë larguar ose mund të synojnë të largohen nga territori i Ukrainës ose Rusisë pas luftës në Ukrainë, lojtarët e huaj, regjistrimi i mëparshëm i të cilëve ishte në UAF ose FUR mund të regjistrohen edhe nëse periudha e regjistrimit është mbyllur në federatën e klubit me të cilin ata lidhin një kontratë të re!

Për të zbatuar këtë përjashtim dhe për të mbrojtur integritetin e garave, regjistrimi për klubin e ri duhet të bëhet përpara ose më 7 prill 2022.

Për të mbrojtur më tej integritetin e garave, klubet kanë të drejtë të regjistrojnë maksimumi dy lojtarë. përfituar nga përjashtimi.

Mbrojtja e lojtarit.
Në lidhje me mbrojtjen e të adoleshenteve, ata që ikin nga Ukraina në vende të tjera për shkak të konfliktit të armatosur do të konsiderohen se janë në përputhje me kërkesat e nenit 19 paragrafi 2 d) të RSTP, i cili i përjashton të miturit refugjatë nga rregulli që parandalon transferimin ndërkombëtar të lojtarëve nën moshën 18 vjeçare.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %