Categories
Lajme

Dalin përgjigjet: Kur është mosha kur mund të fillojnë problemet mendore te njeriu

Të dish se në cilën moshë fillojnë zakonisht sëmundjet mendore është një informacion shumë i rëndësishëm për psikologët. Kur dihet se kur fillon zakonisht një çrregullim, masat e hershme parandaluese dhe ndërhyrjet e hershme mund të kryhen në kohën e duhur. Kjo përmirëson mirëqenien afatgjatë të pacientit krahasuar me një situatë kur terapia fillon vite pas fillimit të një çrregullimi.

Për të siguruar vlerësime të forta se kur fillon sëmundja mendore, duhet të integrohen të dhëna nga sa më shumë pacientë. Kjo është arsyeja pse Solmi dhe kolegët e tij, kryen një meta-analizë të 192 studimeve që hulumtonin fillimin e çrregullimeve mendore. Një meta-analizë është një analizë statistikore që integron rezultatet e shumë studimeve të ndryshme shkencore. Ka avantazhin e të pasurit një madhësi më të madhe të mostrës, duke rritur fuqinë statistikore dhe duke e bërë analizën më pak të ngjarë të ndikohet nga karakteristikat e studimeve individuale.

Në përgjithësi, studimi përfshin të dhëna nga më shumë se 700,000 pacientë të diagnostikuar me një çrregullim mendor. Përveç moshës së shfaqjes për çrregullime të ndryshme, shkencëtarët gjithashtu analizuan përqindjen e njerëzve që zhvilluan një çrregullim mendor para moshës 14, 18 dhe 25 vjeç.

Çrregullimet mendore shpesh fillonin më herët se pritej:

Autorët zbuluan se mosha kulmore e shfaqjes së çrregullimeve mendore ishte 14.5 vjeç. Rreth 34.6% e pacientëve shfaqën një çrregullim para moshës 14 vjeç, 48.4% para moshës 18 vjeç dhe 62.5% para moshës 25 vjeç. Kjo tregon se për gati 50% të pacientëve, çrregullimet mendore fillojnë para se të arrijnë moshën e rritur, duke theksuar rëndësinë e ndërhyrjes së hershme dhe masave parandaluese për çështjet e shëndetit mendor në adoleshentë.

Në një hap të dytë, shkencëtarët gjithashtu analizuan moshën e fillimit për forma të ndryshme të çrregullimeve mendore. Ja disa nga gjetjet:

Çrregullime të neurozhvillimit: 5,5 vjeç; Ankthi dhe fobitë: 5,5 vjeç; Çrregullimi obsesiv-kompulsiv: 14.5 vjeç; Çrregullimet e të ngrënit: 15.5 vjeç; Çrregullimet e stresit: 15.5 vjeç; Varësia: 19.5 vjeç; Skizofrenia: 20.5 vjeç; Çrregullime të personalitetit: 20.5 vjeç; Depresioni dhe format e tjera të çrregullimeve të humorit: 20.5 vjeç

Nuk kishte dallime të rëndësishme midis pacientëve burra dhe gra në lidhje me moshën e fillimit. Nëse ka një gjë që studimi tregon qartë, është që çështjet e shëndetit mendor tek adoleshentët duhet të trajtohen seriozisht. Njerëzit shpesh kanë idenë se shumica e kushteve të shëndetit mendor fillojnë në moshën e rritur, dhe vetëm çrregullimet e zhvillimit fillojnë në fëmijëri.

Kur adoleshentët shfaqin ose edhe tregojnë probleme të shëndetit mendor, prindërit ndonjëherë mendojnë se ata do të “rriten” ose “është vetëm një fazë”. Studimi tregon se ide të tilla janë të gabuara, dhe problemet mendore në adoleshencë duhet të trajtohen pasi në pothuajse 50%, çrregullimet fillojnë në këtë fazë të jetës.

Burimi: Psychology Today