Categories
Histori

Testi psikologjik “Rorschach”, shikoni foton dhe çfarë kuptoni? Përgjigjja tregon personalitetin tuaj

Testi Rorschach, test i famshëm i psikiatrit të famshëm Hermann Rorschach, përbëhet nga vizatime të ndryshme, pra nga njolla, dhe secila prej tyre i referohet një aspekti të jetës suaj

Duhet të emërtoni atë që shihni në foto, të sqaroni se ku e shihni dhe pse njolla e bojës në ju shkakton një foto të caktuar. Ju mund të shikoni njollën nga anët e ndryshme, është e rëndësishme vetëm të përcaktoni një formë ose term të caktuar.

Mungesa e reagimit ose paaftësia për të përshkruar atë që tregohet në kartelë mund të tregojë praninë e një bllokimi psikologjik në sferën e përfaqësuar nga një kartë e tillë ose një refuzim i përkohshëm për të pranuar një sferë të tillë.

Këtë herë po ju sjellim kartën e tretë të provës Rosharch sipas radhës, e cila përbëhet nga një njollë e bërë me një kombinim të bojës së zezë dhe të kuqe.

Reagimi ndaj saj, domethënë, ajo që shihni së pari në foto, zbulon se çfarë marrëdhënie keni me njerëzit e tjerë, domethënë cili është ndërveprimi juaj shoqëror.

Ne ju paraqesim përgjigjet dhe interpretimet më të zakonshme të ofruara: Dy njerëz duke ngrënë së bashku – nëse shihni dy persona të ulur në një tavolinë dhe duke drekuar së bashku, kjo tregon se keni një jetë shoqërore shumë aktive.

Dy njerëz duke i larë duart – ju jeni të pasigurt në marrëdhëniet me të tjerët, keni të zhvilluar frikë.
Dy njerëz që luajnë një lojë të caktuar – shpesh jeni të prirë për konkurrencë në marrëdhëniet me të tjerët, partnerin, anëtarët e familjes ose miqtë.

Një person që e shikon veten në pasqyrë – simbolizon përqendrimin në vetvete, neglizhencën ndaj të tjerëve ose dështimin për t‘i kuptuar dhe pranuar njerëzit ashtu siç janë.